เครื่องมือ

จาก Hurtworld Wiki

การคราฟ เครื่องมือ ช่วยเพิ่มโอกาศในการเอาชีวิตรอดในเกม Hurtworld

เครื่องมือ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รูปไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ส่วนประกอบ สร้างจาก จำนวนที่ได้รับ ไอเท็มที่ต้องการ
Workbench Icon.png
โต๊ะคราฟ 20 ท่อนไม้ Wood Log Icon.png คราฟด้วยตัวเอง / โต๊ะคราฟ Workbench Icon.png 1 -
Flint Hatchet Icon.png ขวานเล็ก 5 ท่อนไม้ Wood Log Icon.png
5 หินแข็ง Flint Icon.png
คราฟด้วยตัวเอง / โต๊ะคราฟ Workbench Icon.png 1 -
Iron Axe Icon.png ขวานเหล็ก 5 แท่งเหล็ก Shaped Iron Icon.png
20 ท่อนไม้ Wood Log Icon.png
1 แอมเบอร์ Amber Icon.png
โต๊ะคราฟ Workbench Icon.png 1 -
Gold Axe Icon.png ขวานทอง 1 ขวานเหล็ก Iron Axe Icon.png
20 แท่งมอนดิเนียม Shaped Mondinium Icon.png
5 แอมเบอร์ Amber Icon.png
โต๊ะคราฟ Workbench Icon.png 1 ขวานเหล็ก
Stone Pickaxe Icon.png ที่ขุดหิน 2 ท่อนไม้ Wood Log Icon.png
5 หิน Stone Icon.png
โต๊ะคราฟ Workbench Icon.png 1 -
Iron Pickaxe Icon.png ที่ขุดเหล็ก 2 แท่งเหล็ก Shaped Iron Icon.png
15 ท่อนไม้ Wood Log Icon.png
โต๊ะคราฟ Workbench Icon.png 1 ที่ขุดหิน
Titranium Pickaxe Icon.png ที่ขุดไทเทรเนียม 1 ที่ขุดเหล็ก Iron Pickaxe Icon.png
5 แท่งไทเทรเนียม Shaped Titranium Icon.png
5 ดินเหนียว Clay Icon.png
1 แอมเบอร์ Amber Icon.png
โต๊ะคราฟ Workbench Icon.png 1 ที่ขุดเหล็ก
Mondinium Pickaxe Icon.png ที่ขุดมอนดีเนียม 1 ที่ขุดไทเทรเนียม Titranium Pickaxe Icon.png
20 แท่งมอนดิเนียม Shaped Mondinium Icon.png
3 แอมเบอร์ Amber Icon.png
โต๊ะคราฟ Workbench Icon.png 1 ที่ขุดไทเทรเนียม
Ultranium Pickaxe Icon.png ที่ขุดอัลตราเนียม 1 ที่ขุดมอนดีเนียม Mondinium Pickaxe Icon.png
20 แท่งอัลตราเนียม Shaped Ultranium Icon.png
5 แอมเบอร์ Amber Icon.png
โต๊ะคราฟ Workbench Icon.png 1 ที่ขุดมอนดีเนียม
Construction Hammer Icon.png ค้อนก่อสร้าง 5 แท่งเหล็ก Shaped Iron Icon.png
20 ท่อนไม้ Wood Log Icon.png
1 หนังสัตว์ Leather Icon.png
1 แอมเบอร์ Amber Icon.png
โต๊ะคราฟ Workbench Icon.png 1 -
Beacon Icon.png เข็มทิศ 1 แม่เหล็ก Earth Magnet Icon.png
10 แท่งเหล็ก Shaped Iron Icon.png
20 ท่อนไม้ Wood Log Icon.png
โต๊ะคราฟ Workbench Icon.png 1 -
Ownership Stake Icon.png เสาแสดงเจ้าของ 20 ท่อนไม้ Wood Log Icon.png
10 ดินเหนียว Clay Icon.png
1 แอมเบอร์ Amber Icon.png
โต๊ะคราฟ Workbench Icon.png 1 -
Dynamite Icon.png ไดนาไมท์ 20 ท่อนไม้ Wood Log Icon.png
3 ถ่านหิน Coal Icon.png
5 ไขมันสัตว์ Animal Fat Icon.png
โต๊ะคราฟ Workbench Icon.png 1 -