การทำอาหาร

จาก Hurtworld Wiki

การทำอาหาร ใน Hurtworld คุณจะสามารถสร้างอาหารได้อย่างหลากหลายชนิด

ส่วนผสมในการทำอาหาร[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เนื้อดิบ Raw Steak Icon.png -> เนื้อสุก Cooked Steak Icon.png = ทิ้งไว้ 20 วินาทีใน แคมป์ไฟ Campfire Icon.png หรือ กองไฟ Fire Pit Icon.png ที่กำลังติดไฟอยู่
ท่อนไม้ Wood Log Icon.png -> เถ้าฝุ่น Ash Icon.png = ทิ้งไว้ 10 วินาทีใน แคมป์ไฟ Campfire Icon.png หรือ กองไฟ Fire Pit Icon.png ที่กำลังติดไฟอยู่